Temalarımız, Gezilerimiz ve Masal Battaniyemiz

Okulumuzda her hafta farklı bir tema üzerinde sohbetler yapılmakta, görseller paylaşılmakta, aylık proje halıları hazırlanmakta; oyunlarımızda, okuduğumuz kitaplarda, Montessori çalışmalarımızda ve drama etkinliklerimizde bu temalar vurgulanmaktadır.

Her ay ayrıca bu temalara ilişkin bir gezi düzenlenerek çocuklarımızın öğretileri tecrübelemesi ve somut öğretilerle pekiştirilmesi amaçlanmaktadır. Örneğin yaşam döngülerini incelediğimiz haftada kelebeğin yaşam döngüsü incelenmekte, Montessori çalışmalarımızda farklı dönemlere ait minyatürlerle çalışılmakta, değişik kelebek türlerine ilişkin eşleme oyunları oynanmakta ve kitapçıklar hazırlanmakta; gezi için de Kelebek çiftliğine gidilerek çocuklarımıza kelebeğin yaşamı belgeseli izletildikten sonra pupadan, tırtıla ve kelebeğe kadar farklı dönemleri ve değişik kelebek çeşitlerini birebir gözlemleyebilmeleri sağlanmaktadır.

Ayrıca her ay bir besteci ve bir ressam daha detaylı olarak incelenerek; müzede sanat gezilerimiz ve müzik ve resim derslerimizde bu konuşara ilişkin eğlenceli çalışmalar yapılmaktadır.

M.E.B. müfredatını da içine alan 2018-2019 yılı temalarımız ve gezi programlarımıza ait detaylı planımızı ekte bulabilirsiniz.

Kidsnook ile Masal Battaniyem Atölyemiz

Her ay Kidsnook’tan interaktif masal anlatımı konusunda uzman iki eğitmen arkadaşımız, çocuklarımıza o ayki temalarımızdaki konularımızla ilişkili öğeler ve anlatımlar içeren masallar anlatmaktadırlar. Kidsnook eğitmenleri masalların içeriklerini, çocuklarımızın, Montessori felsefesinin ve ailelerimizin hassasiyetlerini göz önüne alarak yeniden derlemektedirler.

Her masal anlatımı sonrasında “Masal Battaniyem” projesinin bir parçası hazırlanmakta; çocuklarımızın kendi çizimleri ve boyamalarından oluşan masal battaniyelerinin parçaları 9 masal anlatımı tamamlandıktan sonra ailelere gönderilerek birleştirilmektedir. Anlatımlar öncesi ve sonrasında Kidsnook’a ait masal ritüelleri ve şarkıları tekrarlanmaktadır.

Masal anlatımı sırasında çocuklarımızda eleştirel düşünme gelişir ve sosyal-duygusal gelişim desteklenir. Problem çözme ve yaratıcılık masalın her anında aktiftir.

Masal Battaniyesi atölyelerimiz ile kazandırılması hedeflenen amaç ve kazanımlar aşağıda özetlenmiştir:

Sosyal-Duygusal Gelişim

 • Bedenini ve yapabileceklerini keşfetme
 • Duygularını kontrol edebilme
 • Kendine karşı saygı ve özgüven geliştirme
 • Sosyalleşme ve arkadaş ilişkileri kurma
 • Sosyal ortamda kendini ifade edebilme
 • Etkileşim başlatma ve sürdürme
 • Duyguları tanıma ve anlamlandırma
 • Duygularını ifade edebilme
 • Karşı tarafın (arkadaşının) duygularını anlayabilme
 • Grup içerisinde uyumlu davranış sergileme
 • Yardım talep etme
 • Sosyal kural ifadeleri kullanabilme (özür dileme, teşekkür etme, rica etme)
 • Karar verme becerisi
 • Problem çözme becerisi (problemi tanımlama, çözüm üretme, çözümü uygulama)

Fiziksel Gelişim

 • Küçük kas gelişimi
 • El göz koordinasyonu
 • Kaba motor gelişimi (Denge kurabilme, yardımsız yürüyebilme, koşabilme, çömelebilme, geri geri yürüyebilme, tek ayak üzerinde durabilme, zıplayabilme, dönebilme)
 • İnce motor gelişimi (yakalama, işaret etme, makas kullanma, kalem kullanma, basit çizim, detaylı çizim, boyama yapma, yazı yazma)

Bilişsel Gelişim

 • Sebep-sonuç ilişkisi kurma
 • Sınıflama becerisi
 • Fikir ve deneyimlerin taklidi
 • Matematiksel kavramların farkına Varma
 • Materyaller arasında bağlantı kurma
 • Örüntüler oluşturma
 • İşitsel uyaranlara tepki verme
 • Görsel uyaranlara tepki verme
 • Taklit etme
 • Yönergeleri yerine getirme